Taget skulle skiftes fra tegl til beton tagsten. Der blev monteret undertag, nye lægter og tagrender. Da projektet var færdig blev der blæst nyt isolering i tagkonstruktionen.